Имало някога един обущар. Той много работел, но все не постигал големи успехи.…

Виж повече