Зъбчета, зъбчета имам си аз –
знаят го всички навън и у нас.…

Виж повече