Ели Мантовска е консултант, обучаващ, дипломант-магистър по Психология на развитието, консултант-психолог в столичен детски център и специализант семеен терапевт.…

Виж повече