Детските книги често се възприемат като нещо, което е предназначено само за децата. Тяхната роля обаче се простира далеч отвъд …

Виж повече