Политика за поверителност

Ние, от “ДАСТМО ГЕЙМС” ЕООД (“Администратор”, “Ние”), ценим високо поверителността на Вашите данни. Настоящата политика за поверителност и бисквитки (“Политика”) съдържа информация относно целите и начините за използване на Вашите лични данни във връзка с предоставянето на нашите услуги (“Услуги”). Лични данни са всякакъв вид информация, която е свързана с идентифицирано лице или лице, което може да бъде идентифицирано. Повече информация за нас и Услугите ни можете да получите на нашия уебсайт с адрес (URL) www.fairytale.town (“Уебсайт”, “Сайт”).

Запознайте се внимателно с настоящата Политика, за да разберете как ние събираме, използваме, защитаваме и обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство, включително Общия регламент за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, (“GDPR”), и Законa за защита на личните данни (“ЗЗЛД”).  

1. Администратор

Администратор на лични данни е “ДАСТМО ГЕЙМС” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 206459578, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Младост, ул. „Злати Бръчков“ 10, ет. 3. 

2. Каква информация събираме и за какви цели? 

В нашия Сайт можем да събираме информацията, подадена от Вас чрез създаване на потребителски акаунт, при достъпване на Сайта или когато по друг начин използвате Услугите на Уебсайта. Всички задължителни полета за данни са обозначени като такива и трябва да бъдат попълнени, а останалите са отбелязани като доброволни и не са задължителни за попълване.

Ние можем да събираме информация за Вас автоматично от определени източници, когато използвате нашия Уебсайт и Услуги като например информация за Вас, подадена от Google Analytics, Mobio.bg и Mailchimp. 

В таблицата по-долу са посочени категориите лични данни, които можем да събираме от и за Вас, за какви цели ги събираме, на какво правно основание ги обработваме, както и срокът, за който ги съхраняваме:

Цел Лични данни Правно основание Срок за съхранение
Регистрация и създаване на потребителски профил в Уебсайта Име и фамилия;Телефонен номер;Имейл адрес. Вашето съгласие До момента, в който оттеглите своето съгласие чрез отправяне на искане за заличаване на личните Ви данни.
Изпълнение на избрана/и от Вас Услуга/и Име и фамилия;Телефонен номер;Имейл адрес. Вашето съгласие. Изпълнение на договорно задължение във връзка с предоставената Услуга.  Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите, за които данните са събрани.
Осъществяване на връзка с Вас и отговаряне на Ваши запитвания Име и фамилия;Имейл адрес;Телефонен номер. За изпълнение на договорни задължения към Вас. За зашита на нашия легитимен интерес също.  Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите,  за които данните са събрани.
Персонализиране на Вашето потребителско изживяване, предоставяне на съдържание, предложения и оферти, от които бихте имали интерес, както и подобряване качеството на нашите Услуги Име и фамилия;Имейл адрес;IP адрес;Геолокация;Данни за трафик;Данни за бисквитки. Вашето съгласие Личните данни, събирани чрез бисквитки и подобни технологии, ще бъдат обработвани до промяна на Вашите предпочитания за използване на бисквитки. 
Маркетинг цели – изпращане на периодични нотификации и бюлетини относно други продукти и услуги, предлагани от нас и нашите партньори Име и фамилия;Имейл адрес. Вашето съгласие Личните данни, необходими за изпращане на комуникация, ще бъдат обработвани до момента, в който оттеглите съгласието си за получаване на подобна комуникация. 
Поддържане на последователска общност в социалните медии и предоставяне на достъп на нашите последователи до специални постове, публикации и материали в профилите ни в социалните медии (например Facebook, Instagram, YouТube) Име и фамилия;Имейл адрес;Телефонен номер;Потребителско име/псевдоним и други данни от Вашите профили в социалните медии. Вашето съгласие  Личните данни ще бъдат обработвани до момента, в който престанете да ни следвате в социалните медии. 

3. Как използваме събраната информация?

Информация, събрана от и за потребителите, можем да използваме по един от следните начини: 

• Предоставяне и изпълнение на избрана/и от Вас Услуга/и и/или свързана с това дейност в нашия Сайт (тази информация ни е необходима, за да можем да изпълним нашите Услуги, които Вие сте заявили);

• Подобряване на Вашия опит при работа със Сайта ни (Вашата информация ни помага да отговорим по-добре на индивидуалните Ви нужди);

• Подобряване на Услугите и на нашия Уебсайт (непрекъснато се стремим да подобряваме предлаганите от нас Услуги и функционалности на Сайта въз основа на информацията и отзивите, които получаваме от Вас);

• Подобряване на обслужването на потребителите (информацията Ви ни помага да реагираме по-ефективно на Вашите изисквания за обслужване на клиенти и поддръжка);

• Маркетингови цели (имейл адресът, който предоставяте, може да бъде използван за изпращане на информация и актуални новини/промоции, отнасящи се до избраните от Вас Услуги или запитването Ви, ако сте дали съгласие за това).

4.  Използваме ли бисквитки?

Нашият Уебсайт използва бисквитки. Бисквитките обикновено не съдържат информация, която идентифицира лично потребител, но личните данни, които съхраняваме за Вас, могат да бъдат свързани с информацията, съхранявана в и получена от бисквитки. Нашият Уебсайт използва следните видове бисквитки:

  • „Сесийни бисквитки“ (Session Cookies), които се изтриват, когато потребителят затвори браузъра;
  • „Бисквитки на първа страна“ (First-party Cookies), които се задават от уеб сървъра на посетената страница и споделят същия домейн;
  • „Бисквитки на трети страни“ (Third-party Cookies), съхранявани от различен домейн от домейна на посетената страница. Това може да се случи, когато уеб страницата препраща към файл, като например JavaScript, намиращ се извън неговия домейн;
  • “Аналитични бисквитки” (Analytics Cookies), които ни предоставят статистически данни за използването на Сайта и така ни помагат да разберем как взаимодействате с определена услуга и да изградим по-добри функции, които подобряват вашето потребителско преживяване;
  • “Таргетиращи бисквитки” (Advertising Cookies, Personalisation Cookies), свързани с  показване на реклами, персонализиране на реклами (в зависимост от настройките ви за реклами), ограничаване на броя показвания на реклама, както и с предоставяне на персонализирано съдържание и функции за подобряване на вашето потребителско преживяване.

Вие имате възможност да промените предпочитанията си за бисквитки по всяко време, като промените опциите на браузъра си. За да блокирате бисквитки в определен браузър, научете повече тук:

  • Управление на бисквитки в Google Chrome         
  • Управление на бисквитки в Firefox    
  • Управление на бисквитки в Internet Explorer
  • Управление на бисквитки в Safari

Отказът на бисквитки може да доведе до ограничаване на функционалността или невъзможност за използване на Услугите на нашия Уебсайт.

5. Разкриваме ли Вашите данни на трети лица?

Ние не продаваме Вашите лични данни, не ги разменяме, нито по какъвто и да е друг начин ги разкриваме на трети лица освен в посочените случаи. 

Информацията може да бъде предоставяна на доставчици на услуги (например при СМС плащания за платените в Сайта Услуги) и други доверени партньори, които работят по възлагане от наша страна въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Въпреки това, тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. 

Информация може да бъде предоставяна и на правораздаващите органи, ако бъде поискана по надлежния ред и когато това е необходимо за спазване на законите, на правилата на Сайта или за защита на правата, собствеността или безопасността на Администратора, на потребителите и/или на трети лица. Всяка събрана информация, която не представлява лични данни или не съдържа класифицирана информация, може да бъде предоставена на трети страни за маркетинг, реклама или други цели.

6. Хипервръзки към трети страни 

Настоящата Политика е приложима и валидна за потребители на Услугите на Администратора, достъпни чрез Уебсайта. Настоящата Политика не се прилага за социални мрежи, други уебсайтове, платформи или компании, които Администраторът не контролира, но които предоставят хипервръзки към или са свързани пряко или косвено с предоставяните Услуги. Трябва да бъдете информирани, че такива уебсайтове, платформи и компании имат свои собствени политики за защита на личните данни, за които ние не носим отговорност. Моля, прочетете политиките за поверителност на такива уебсайтове, платформи и компании преди да предоставите лични данни.

7. Съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Мерки за защита

Администраторът отговаря на изискванията на ЗЗЛД и GDPR относно събирането, използването и защитата на лични данни. Администраторът предприема всички възможни технически и организационни мерки, признати от приложимото право в областта на защита на данните, за да защити всички данни, които може да съхранява и/или обработва.

7.1. Как съхраняваме и защитаваме Вашите лични данни:


Вашата лична информация, събрана чрез използване на Услугите на Сайта, се съхранява на територията на Република България или в ЕС, където са осигурени изискуемите съгласно приложимото право високи стандарти за сигурност и защита на личните данни. 

Ние не осъществяваме трансфер на събраната лична информация в държава или юрисдикция, в която няма същите високи изисквания за защита на личните данни, съотносими към законите на Република България или европейското законодателство.
В случай на пренос на лични данни извън границите на ЕС и ЕИП, гарантираме високо ниво на защита на данните чрез договорни клаузи или други инструменти, признати от приложимото право.

Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни (включително, но не само криптиране) от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или разкриване. Въведени са процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Въпреки че работим усилено, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме, че нашите действия ще предотвратят всеки неоторизиран опит за достъп, използване или разкриване на лични данни. Въпреки това, ако смятате, че е налице заплаха за сигурността на Ваши лични данни, моля да се свържете незабавно с нас чрез данните за контакт с нас, посочени в настоящата Политика. 

Ние прилагаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително криптиране, контрол на достъпа, строга физическа защита, редовни одити на сигурността и тестове за проникване и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията. Сигурността на лични данни е обезпечена със съвременни технически средства като HTTPS/SSL комуникация.   

Ние използваме предоставената от Вас информация (различна от клиентските данни) за управление, поддържане, усъвършенстване и предоставяне на всички функции на Услугата, която сте поискали. Ние обработваме клиентски данни само в съответствие с указанията, предоставени от съответния потребител.

Ако желаете да осъществите достъп до или да промените лична информация, която съхраняваме за Вас, или да поискате заличаване на данни, включително изтриване на потребителския Ви профил, можете да се свържете с нас по всяко време (вижте данните за контакт в чл. 12 от тази Политика). При отправено запитване до нас ще блокираме или изтрием цялата информация, която имаме за Вас от нашата база данни. Можете да актуализирате и редактирате информацията в потребителския си профил.

Важно е да се отбележи, че макар и промените, които правите, да се отразят незабавно в активните потребителски бази данни или в рамките на приемлив период от време, ние можем да запазим цялата информация, която предоставяте, за предотвратяване на измами, злоупотреби или други наши законови задължения или когато смятаме, че имаме основателна причина за това. 

7.2. Надзорен орган

Надзорен орган за защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, и с телефон за потребители: 02/91-53-555. Повече информация относно защитата на лични данни може да се открие на страницата на КЗЛД – с уеб адрес (URL) www.cpdp.bg

8. Промени в Политиката за поверителност

Промените на правилата за поверителност на личните данни се публикуват в Уебсайта с отразена в тях дата на последна актуализация, както и чрез комуникация с потребителите, когато това е необходимо по закон. В случай че не сте съгласни с промените, следва да преустановите използването на Сайта и Услугите. 

9. Вашите права

По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане през Уебсайта или на следния email адрес: privacy@fairytale.town

Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: privacy@fairytale.town.

Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: privacy@fairytale.town.

В случай че част от информацията, която съхраняваме относно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се във Вашия профил, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: privacy@fairytale.town.

Вие имате правото да поискате заличаване на своите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: privacy@fairytale.town. Това не важи по отношение на тези лични данни, които сме задължени да пазим по закон. 

Също така Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събирането, обработването и споделянето им чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: privacy@fairytale.town.

Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни, да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки и копия на Вашите лични данни.

Ние ще отговoрим на Вашето искане или ще Ви информираме писмено за действията, предприети във връзка с искането, в срок до два месеца от получаване на искането. Срокът може да се удължи с още един месец, когато това се налага поради сложността или броя на исканията, за което ще бъдете надлежно уведомени.

10. Съхранение на данни

Ние съхраняваме само личните данни, предоставени от потребителя, докато профилът е активен, или в противен случай ги съхраняваме за ограничен период от време, докато се нуждаем от тях, за да изпълним целите, за които са събрани първоначално освен ако не е предвидено друго чрез закон. Ще запазим и използваме информацията, която е необходима, за да спазим нашите правни задължения, да разрешим спорове и да приложим нашите споразумения, като някои от сроковете за това са: (а) информацията за плащане се запазва за 10 години в съответствие със счетоводните и данъчните закони; (б) информацията за юридически сделки се запазва за 10 години в съответствие с общия давностен срок, определен за граждански искове.

11. Минимална възраст

Ние не събираме и обработваме лични данни, предоставени от лица на възраст под 16 гoдини без изрично съгласие на техните родители или настойници. При липса на изразено такова съгласие, Администраторът ще изтрие цялата предоставена информация от непълнолетно лице. 

12. Контакт с нас
Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, можете да се свържете с нас на имейл адрес: privacy@fairytale.town.

В сила: юни 2022г.

“ДАСТМО ГЕЙМС” ЕООД  |  2022 ©