Кратки приказки
Чик-чирик

Чик-чирик

Имало едно време едно високо, високо дърво с много дълги, виещи се клони и гъста корона с тъмнозелени листа. То …

Виж повече
Овца

Овца

Овчице късорока,
овчице плиткоума,
овчице тънконога,
къде така из друма?…

Виж повече
Жената

Жената

Жената, която от паметните дни
сърцето ми пламенно страстно обича,
живее в незнайни, далечни страни
и Ничия Никога тя се …

Виж повече