Приказки

Дядовата ръкавичка

Дядовата ръкавичка

Тръгнал дядо за Златица, изгубил си ръкавица. Там играла на поляна Малка мишчица Гризана..

Прочети повече...
Звяр нечуван

Звяр нечуван

В някое селце планинско, там, в едно кътче градинско една ряпа изпращяла — с един морков си играла.

Прочети повече...
Кривото патенце

Кривото патенце

Едно време — кой знай кога било - в едно царство — кой знай къде било - живял дядо с

Прочети повече...
Що е щастие

Що е щастие

Три момчета овчарчета, другарчета, често изкарваха стадата си далеко от село към гората. На това място имаше едно батлясало изворче,

Прочети повече...
Чудната торба

Чудната торба

Живели някъде си на света един мъж и една жена. Мъжът посял просо и то се родило толко хубаво, че

Прочети повече...
Приказка за приказката

Приказка за приказката

Е, Бобо, ти пак искаш приказка, и то дълга приказка. Но знаеш ли ти, че дълги приказки вече няма? Едно

Прочети повече...
Тримата братя и златната ябълка

Тримата братя и златната ябълка

Една жена имала троица синове. В двора имало едно ябълково дърво, което в годината раждало по една златна ябълка.

Прочети повече...
Приказка за пуяка

Приказка за пуяка

Веднъж пуякът станал цар. Разположи се той в своя дворец, яде, пие, радва се на честта си и на царската

Прочети повече...
Орел и лисица

Орел и лисица

Един орел си направил гнездо на едно голямо дърво сред гората и измътил малки голи орлета.

Прочети повече...
Чик-чирик

Чик-чирик

Имало едно време едно високо, високо дърво с много дълги, виещи се клони и гъста корона с тъмнозелени листа. То

Прочети повече...
Песента на синчеца

Песента на синчеца

Малко цвете съм в полето, аз съм синия синчец, любя въздуха, небето, кича полския венец.

Прочети повече...
Овца

Овца

Овчице късорока, овчице плиткоума, овчице тънконога, къде така из друма?

Прочети повече...
Ой, детенце мило…

Ой, детенце мило…

Ой, детенце мило, Птиче слабокрило, Вземи си книжлето, Учи си А-Б то.

Прочети повече...
Де е България?

Де е България?

Питат ли ме дей зората ме й огряла първи път, питат ли ме дей земята, що най любя на светът.

Прочети повече...
Аз съм Българче

Аз съм Българче

Аз съм българче и силна майка мене е родила; с хубости, блага обилна мойта родина е мила.

Прочети повече...
Опашка – въдица

Опашка – въдица

Било люта зима. Студът бил тъй свиреп, че езерото замръзнало и селяните направили дупка в леда, та животните да могат

Прочети повече...
Пчеличката Еми и пакостливата прашинка

Пчеличката Еми и пакостливата прашинка

Утрото в полето беше топло и слънчево. Пчеличката Еми жужеше доволно и си тананикаше.

Прочети повече...
Тотко и трите изпитания – Глава 9

Тотко и трите изпитания – Глава 9

По улицата вече се задавали първите гости, поканени на тържеството. Тотко погледнал с несигурност към Златен Дракон, чудейки се къде

Прочети повече...
Тотко и трите изпитания – Глава 8

Тотко и трите изпитания – Глава 8

Златен Дракон изсумтял, завъртял туловището си няколко пъти в кръг, невъздържано изпуснал кълбета гъст дим от широките си ноздри, люспите

Прочети повече...
Тотко и трите изпитания – Глава 7

Тотко и трите изпитания – Глава 7

Повторил думичките няколко пъти наум, после продължил да ги изброява шепнешком, за да се увери, че е запомнил всичко. Замислил

Прочети повече...
Тотко и трите изпитания – Глава 6

Тотко и трите изпитания – Глава 6

Изведнъж някой дръпнал тежката верига и Златен Дракон се подчинил по начина, по който кучето Бърк се подчинява на таткото

Прочети повече...
Тотко и трите изпитания – Глава 5

Тотко и трите изпитания – Глава 5

Величественото животно започнало да ги души с неприкрито раздразнение, като при всяко издишване ги помествало с половин метър назад, а

Прочети повече...
Тотко и трите изпитания – Глава 4

Тотко и трите изпитания – Глава 4

Стихията ги отлепила от земята с голяма мощ, завъртяла ги в кръг – чехлите на момчето се изхлузили от крачетата

Прочети повече...
Тотко и трите изпитания – Глава 3

Тотко и трите изпитания – Глава 3

Напрежението в двора растяло. Фрида стояла все така безмълвна пред тях, облечена в любимата си гарвановочерна рокля със златни кантове,

Прочети повече...
Тотко и трите изпитания – Глава 2

Тотко и трите изпитания – Глава 2

Всичко в живота на хлапето вървяло по обичайния план и установен ритъм, докато в едно привидно спокойно утро слязъл на

Прочети повече...
Тотко и трите изпитания – Глава 1

Тотко и трите изпитания – Глава 1

Тотко е силен и смел герой, макар на пръв поглед да е малко момче, което всяка вечер заспива с чаша

Прочети повече...
Най-специалният любимец

Най-специалният любимец

Том се събуди рязко и скочи от леглото. Беше толкова развълнуван, че едва се сдържаше. Започна да се оглежда из

Прочети повече...
Косе Босе

Косе Босе

Едно косенце си направило гнездо на едно дърво в гората да си снася яйчица. Научила се лисицата да ходи там

Прочети повече...
Безценното камъче

Безценното камъче

Дядо Павел бил овчар. Имал си кошара в балкана и затварял нощем десетина овце в кошарата. Имал си колиба с

Прочети повече...
Поляната с маргаритките

Поляната с маргаритките

Имало едно време една гъста гора, скрита измежду три високи планини. В средата на тази гора се намирала една широка

Прочети повече...
Жената

Жената

Жената, която от паметните дни сърцето ми пламенно страстно обича, живее в незнайни, далечни страни и Ничия Никога тя се

Прочети повече...
Майка ми

Майка ми

В рояка спомени свещени, де моя дух сега се губи, сè твоят образ въжделени духът ми, майко, среща, люби.

Прочети повече...
Търси се: Пухкав шарен приятел

Търси се: Пухкав шарен приятел

Далеч в планините, свито между високите заснежени върхове, имало едно малко тихо селце.

Прочети повече...
Писма до Дядо Коледа

Писма до Дядо Коледа

Беше късна вечер, когато Стела, едно от елфчетата, които събират писмата за Дядо Коледа, се спусна с шейната си над

Прочети повече...
Бъдни вечер

Бъдни вечер

Тази нощ усмихва се земята и излива свойта благодат да сме здрави, да са тук децата и да няма връщане

Прочети повече...
Писмо

Писмо

Рано, рано отзарандойде Врабчо през Балканаи донесе бърза книга:„Дядо Коледа пристига!“.

Прочети повече...
Коледното чудо

Коледното чудо

Наближаваше Коледа… Време беше градът да бъде завладян от Коледната магия, време беше за чудеса…Но вместо това той беше тих

Прочети повече...
Коледни подаръци

Коледни подаръци

Първо – кученце излая, после – коте се облиза, две колички – да играя, и за кака – нова риза.

Прочети повече...
Дядо, дядо, где така?

Дядо, дядо, где така?

Дядо, дядо, где така с таз претъпкана шейна? Денем, нощем сред звездите летиш високо над горите.

Прочети повече...
Ето иде Дядо Мраз

Ето иде Дядо Мраз

Чакай, детко, да обуем топлите чорапки, че навън, погледай - падат, падат, падат капки.

Прочети повече...
Дядо Коледа

Дядо Коледа

Сняг на облаци се дига, дядо Коледа пристига в златна хубава шейна чак от Стара планина.

Прочети повече...
Зимни врабченца

Зимни врабченца

Как сте, милички врабченца, сигурно ви е студено? Мръзнат босите краченца върху клони заледени.

Прочети повече...
Птиче

Птиче

Хвър-хвър - хвъркай горе в небесата! Лети високо, силно махай със крилата - носи се ти свободно над полета и

Прочети повече...
Снежинки

Снежинки

Я виж, Белославке, това са снежинки, те идат от бели далечни полета, валят от небето - въздушни прашинки, и лекичко

Прочети повече...
Снежко

Снежко

Ето пак, ето пак ни засипа пухкав сняг.

Прочети повече...
Зайо в гората

Зайо в гората

Зимата дойде в гората, оголяха дървесата.

Прочети повече...
Вълшебница на Щастието

Вълшебница на Щастието

Някога много отдавна, толкова много, че никой не знае колко точно, в едно селце отвъд Голямата планина и Бурното море,

Прочети повече...
Под ореха

Под ореха

Малката Лина много обичаше да си играе под сянката на големия орех в двора на бялата къщурка с трите липи.

Прочети повече...
Белчо и сянката

Белчо и сянката

Имало едно време едно голямо стадо зебри, което живеело в едни далечни, далечни земи, където слънцето изгрявало много рано -

Прочети повече...
Кой е създал листата?

Кой е създал листата?

Когато Земята се родила, тя приличала на голяма кръгла скала. Накъдето и да погледнеш, всичко било пусто, сиво и твърдо.

Прочети повече...
Ладе и облака

Ладе и облака

Далеч, в малка падина, живееше една река. По двата ѝ бряга растяха огромни върби – толкова стари, че се бяха

Прочети повече...
Ких, Чих и звездите

Ких, Чих и звездите

Има една далечна гора на края на света. В средата на гората расте най-високото дърво. Хилядолетен дъб. А в хралупата

Прочети повече...
Детство

Детство

О, тъй цветно е да си дете!

Прочети повече...
Коте ли е, или жаба?

Коте ли е, или жаба?

В междучасието Тими реши да отиде при съучениците си. Приближи се към тях, но преди да изрече и една дума,

Прочети повече...
Джуджетата обущари

Джуджетата обущари

Имало някога един обущар. Той много работел, но все не постигал големи успехи.

Прочети повече...
Грозното патенце

Грозното патенце

Беше прекрасно слънчево лято. Извън града всичко беше окичено с ярки цветове.

Прочети повече...
Черното котенце

Черното котенце

Незнайно откъде в един град, в един голям парк се появи черно котенце. Козината му беше лъскава и пухкава, а

Прочети повече...
Мармотът Мърморко

Мармотът Мърморко

В основата му, зад един шипков храст, се криеше тежка порта, която неопитно око можеше да помисли за част от

Прочети повече...
Трите прасенца

Трите прасенца

Живели някога в едно отдалечено селце, отвъд хълмове и планини, три малки прасенца. Един ден те решили да напуснат дома

Прочети повече...
На мама

На мама

Първото помръдване в корема си усети. Първата усмивка току за теб засвети. Първата прегръдка бе от теб. Първа думичка от

Прочети повече...
Защо таралежите имат бодли?

Защо таралежите имат бодли?

Роза, таралеж, кактус, риба балон… На пръв поглед са толкова различни едни от други, но какво е общото между тях?

Прочети повече...
Здравей, приятелю!

Здравей, приятелю!

Здравей! Как се казваш? Аз си нямам име. А може и да имам, но все още не знам какво е.

Прочети повече...
Защо падат зъбките?

Защо падат зъбките?

Чудили ли сте се какво се случва със зъбчетата, когато паднат? Дали Феята на Зъбките ги отнася?

Прочети повече...
Царицата на пчелите

Царицата на пчелите

Имало едно време трима братя царски синове. Двамата по-големи били колкото умни, толкова и пакостливи. Един ден те решили, че

Прочети повече...
Фуфу тръгва на детска градина

Фуфу тръгва на детска градина

- Това е едно прекрасно място, където ходят порасналите деца. Там се забавляват и играят по цяяял ден. Харесва ли

Прочети повече...
Как се правят възглавниците?

Как се правят възглавниците?

Малки или големи; квадратни, правоъгълни, кръгли, под формата на цвете или пък сърчице – както и да изглеждат, едно е

Прочети повече...
Орел и гарга

Орел и гарга

На една поляна, отвъд хълма, обсипан с цветя, кротко си пасяло стадо овце. Недалеч от тях на сянка под дървото

Прочети повече...
Зимни забавления 

Зимни забавления 

Студ на квадратчета и кутийки сковава градове и долѝнки.

Прочети повече...
Коледна песен

Коледна песен

Зън-зън-зън, зън-зън-зън! Коледа е вън. Зън-зън-зън, зън-зън-зън! Чувам меден звън.

Прочети повече...
Джвакащи чорапи

Джвакащи чорапи

Вятърът духаше силно. Сякаш се опитваше да обрули всяко дръвче, което се изпречеше на пътя му.

Прочети повече...
Жабата, която искала да стане колкото вола

Жабата, която искала да стане колкото вола

Имало някога една жаба. Тя била съвсем обикновена и невзрачна.

Прочети повече...
Равновесие

Равновесие

Изведнъж сънят на Зоя се изпълни с мрачна светлина – една такава студена и сива, дето те кара да настръхнеш

Прочети повече...
Лявото око на царя

Лявото око на царя

Пред двореца на царя всеки ден имало пазар. На този пазар се събирали търговци от цялата страна, които продавали всичко,

Прочети повече...
Квак във влак

Квак във влак

Малка синя жабка Квак скача в пътнишкия влак. Трака-трака, трака-трак – жабка вози се във влак.

Прочети повече...
Таласъмчето и динята

Таласъмчето и динята

Край една рекичка, в която течеше дива и непокорна вода, живееше малко таласъмче на име Нено. То живееше до един

Прочети повече...
Баба Марта

Баба Марта

Имало един сиромах човечец.

Прочети повече...
Слънцето и Луната

Слънцето и Луната

Слънце и Луна били най-малките в семейството, а то било наистина голямо.

Прочети повече...
Как се е появила луната на небето?

Как се е появила луната на небето?

Някога много, много отдавна Земята била цялата покрита с море. С времето водата започнала да се отдръпва и на места

Прочети повече...
Жадната жабка

Жадната жабка

В далечния край на езеро Жабчово, там, където то ставаше толкова тясно, че с една ей толкова широка крачка би

Прочети повече...
Лъжливото овчарче

Лъжливото овчарче

Някога отдавна в едно малко село живяло малко момче. То било с добро сърце и много обичало шегите. Както всеки

Прочети повече...
Заекът и костенурката

Заекът и костенурката

Имало някога в една отдалечена гора, отвъд едно широко поле пълно с всякакви полски цветя един заек.

Прочети повече...
Родителската среща

Родителската среща

Скача жаба – скок – подскок бързо в бистрия поток. А след нея в индианска нишка нареди се майка мишка,

Прочети повече...
Горско представление

Горско представление

Пролет всичко модно разкраси, зимни песни тихо загаси.

Прочети повече...
Фуфу го е страх от тъмното

Фуфу го е страх от тъмното

– МАМООО… – извика силно Фуфу. Майка му се затича по коридора към стаята на Фуфу и отвори вратата. –

Прочети повече...
Защо зайчетата скачат?

Защо зайчетата скачат?

Зайчета. Ако трябваше да ги опишеш с няколко думи, какво щеше да кажеш?

Прочети повече...
Попътен вятър

Попътен вятър

Имало едно време една малка прашинка. Тя била толкова мъничка, че едва се виждала. Всъщност човек можел да я види

Прочети повече...
Живяла е някога накрай света…

Живяла е някога накрай света…

Живяла е някога накрай света една прекрасна, магична жена.

Прочети повече...
Най-добрият приятел на котето

Най-добрият приятел на котето

Най-добрият приятел на едно коте е много интересен. Той понякога е сив, кафяв, жълт или зелен; а понякога е син,

Прочети повече...
И за това ли много ум трябва

И за това ли много ум трябва

Имало едно време една баба и един дядо, които живеели със снаха си. Снахата, обаче, била много мързелива и никаква

Прочети повече...
Работен баща, мързеливи синове

Работен баща, мързеливи синове

Един баща имал двама синове. Той много ги обичал и гледал все да са щастливи и доволни, та не им

Прочети повече...
Крадецът сам се издава

Крадецът сам се издава

Имало едно време един работлив човечец. Той си имал плевник, а в плевника – сено.

Прочети повече...
Гозба от камъчета

Гозба от камъчета

Преди време имало един пътник, който, докато вървял по междуселските друмища, взел, че огладнял.

Прочети повече...
Храни душа, да те слуша

Храни душа, да те слуша

Имало някога отдавна един селянин. И той и жена му били много стиснати и всички в селото ги знаели. Селянинът

Прочети повече...
Сливи за смет

Сливи за смет

Живял някога един баща, който бил решен да ожени сина си за честно и работливо момиче. Натоварил колата си със

Прочети повече...
Зъбки

Зъбки

Зъбчета, зъбчета имам си аз – знаят го всички навън и у нас.

Прочети повече...
Който не работи, не трябва да яде

Който не работи, не трябва да яде

В закътано село расла хубава мома на име Богданка. Тя нямала брат или сестра. Едничка била на майка си и

Прочети повече...
Неволята учи

Неволята учи

В едно далечно село живял баща с двамата си синове. Бащата бил дървар и често ходел в гората. Тъй като

Прочети повече...
Кучето Балкан

Кучето Балкан

Кучето Балкан приятел е на всеки малчуган! И се гали, и се гушка, а понякога и много слушка.

Прочети повече...
Фуфу – Пазителят на биберони

Фуфу – Пазителят на биберони

Фуфу беше едно много добричко куче. Той винаги се разхождаше наоколо с усмивка на лице и бързо щуркаща се опашка.

Прочети повече...
Градският часовник

Градският часовник

В малките часове на деня, докато слънцето си почиваше и всичко живо още спеше, Сивчо отвори очи и се протегна. 

Прочети повече...
Приказно пътешествие

Приказно пътешествие

Имало едно време една стая. Тя била напълно обикновена. Имала четири стени, два прозореца и врата – както всяка друга

Прочети повече...
Цветната принцеса

Цветната принцеса

Преди много, много време на върха на един хълм, в една къщурка със сламен покрив, сгушена между няколко много гъсти

Прочети повече...
Сапунено балонче

Сапунено балонче

Имало едно време в една обикновена баня, в една голяма къща, в едно отдалечено градче едно много специално сапунче.

Прочети повече...
Слонски крила

Слонски крила

Имало едно време едно слонче. Едно млечно сиво слонче на тъмносиви петна, с големи уши и къса опашка. Всъщност опашката

Прочети повече...
Като пеперудите

Като пеперудите

Имало някога, а вероятно и все още има, една умърлушена, тъжна и невзрачна калинка. Тя не била голяма. Да, не

Прочети повече...

Още приказки

Жена с бяла рокля тича през поле по залез

Що е щастие

Три момчета овчарчета, другарчета, често изкарваха стадата си далеко от село към гората. На това място имаше едно батлясало