Имало някога, а вероятно и все още има, една умърлушена, тъжна и невзрачна калинка. Тя не била голяма. Да, не …

Виж повече