Когато Земята се родила, тя приличала на голяма кръгла скала. Накъдето и да погледнеш, всичко било пусто, сиво и твърдо.…

Виж повече