Малка синя жабка Квак
скача в пътнишкия влак.
Трака-трака, трака-трак –
жабка вози се във влак.…

Виж повече