Скача жаба – скок – подскок
бързо в бистрия поток.
А след нея в индианска нишка
нареди се майка мишка,…

Виж повече