Далеч, в малка падина, живееше една река. По двата ѝ бряга растяха огромни върби – толкова стари, че се бяха …

Виж повече