Имало едно време една стая. Тя била напълно обикновена. Имала четири стени, два прозореца и врата – както всяка друга …

Виж повече