Има една далечна гора на края на света. В средата на гората расте най-високото дърво. Хилядолетен дъб. А в хралупата …

Виж повече